Divize Agroslužby zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům v České republice

| Distribuce průmyslových hnojiv

| Výhradní distributor přípravku SLUXX HP v ČR

| Laboratorní služby

| Mapování pozemků

| Poradenství

Distribuce hnojiv

| prodej průmyslových hnojiv v regionu i mimo region:

| dusíkatá, fosforečná, draselná, hořečnatá, vápenatá, DAM, SAM

| míchání hnojiv dle požadavků zákazníka

| dovoz dolomitického vápence

| dovoz DAMu cisternou 25 t

Laboratorní služby

| odběry vzorků, rozbory půd, vody, rostlin

| doporučení hnojení P, K, Mg dle rozboru půdy

Mapování pozemků:

| mapování pozemků pomocí GPS

| doporučení hnojení P, K, Mg dle rozboru půdy

Výhradní distributor pro ČR

| přípravek proti všem druhům slimáků a plzáků v polních a speciálních plodinách

Poradenství a služby:

| stanovení potřeby dusíku pomocí N – Testeru

| zkoušky těsnosti jímek a nádrží dle ČSN 750905

| pověření ÚKZÚZ na provádění odběrů půd pro AZP

Společnost AGRO CS a. s. je dovozcem a prodejcem kapalného hnojiva DAM největšího evropského producenta Zaklady Azotowe Pulawy v České republice a DAM + S.

KONTAKTY

VÝCHODNÍ ČECHY

Ing. Martina Němcová

prodej hnojiv, poradenství, mob: 603 582 017, nemcova@agrocs.cz

Josef Zamastil

prodej hnojiv, mapování pozemků, mob: 731 192 184, zamastil@agrocs.cz

Ing. Martina Šimberová

vedoucí laboratoře, mob: 737 981 929, simberova@agrocs.cz

SEVERNÍ MORAVA

Ing. Marie Imrichová

prodej hnojiv, Sluxx HP, mob: 604 659 119,

imrichova@agrocs.cz

AGRO CS je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti poradenství, skladování a použití hnojiv. Pro svůj rozvoj AGRO CS v následujících letech využilo odborných zkušeností a znalostí a v roce 1994 rozšířilo své aktivity

o výrobu substrátů a malospotřebitelských balení hnojiv. Tuto činnost společnost nadále systematicky rozšiřovala a v současné době patří AGRO CS ve střední a východní Evropě k předním výrobcům substrátů, hnojiv a travních osiv.