SLUXX HP

Rychle působící návnada proti slimákům a plzákům vhodná pro aplikaci v polních i speciálních plodinách.

  • Vysoká hustota rozmístění návnady
  • Vodě a plísni odolný
  • Žádná ochranná lhůta před sklizní
  • Vyrovnaný účinek v širokém teplotním spektru
  • Schválen pro použití v ekozemědělství
  • Možno aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně (dle odpovídajících předpisů)

Účinná látka

Fosforečnan železitý – 29,7 g/kg

Vylepšená receptura

Nová receptura SLUXX HP je opatřena výraznější barvou pro lepší kontrolu rozmístění peletek. Jedná se o potravinářskou barvu, která však odolává i silným srážkám. Nová receptura je přídavkem k tomuto rovněž vysoce odolná vůči plesnivění. Důvodem takové odolnosti je použitá technologie výroby – lisování za mokra. Pevné peletky jsou dobře aplikovatelné za využití rozmetadla.

Princip účinku

SLUXX HP je pozřen slimákem, který se okamžitě přestává krmit plodinou. Účinná látka vede k buněčným změnám v trávicím traktu. Krátce po pozření se slimák ukrývá do děr v zemi, kde po několika dnech umírá.

Jelikož není efekt založen na dehydrataci, celková efektivita není narušena srážkami ani jinou vlhkostí. Oproti přípravkům na bázi metaldehydu slimáci nevylučují nadměrné množství slizu a mrtví slimáci takřka nebývají na povrchu k vidění.

Spolehlivý účinek ve vysokých a nízkých teplotách

SLUXX HP působí ve vysokých teplotách léta, a také v teplotně nižších podmínkách na jaře a v pozdním podzimu.

SLUXX HP prokázal svou výjimečnou efektivitu opakovaně v mnoha letech studií. V průběhu této doby byly získány dobré výsledky v boji s různými druhy slimáků a plzáků, takže je jeho použitím zajištěna spolehlivá ochrana plodin bez ohledu na druh slimáka či plodiny.

Aplikace

SLUXX HP je ideální aplikovat po setí a/nebo výsadbě. SLUXX HP má doporučenou dávku 7 kg/ha. Aplikační dávka nesmí být za žádných okolností redukována v oblastech silného invazního tlaku a na okrajích pozemků.

V případě nízkého zamoření může být množství aplikovaných peletek, vyjma okrajových částí pozemku, sníženo až na 5 kg/ha.

Aplikaci je třeba opakovat jakmile není již dostatečné množství viditelných peletek na povrchu půdy. SLUXX HP může být aplikován buď za použití rozmetadel pro granulovaná hnojiva nebo za užití speciálních rozmetadel pro moluskocidy.

U zeleniny, ovoce a okrasných rostlin je zakázána aplikace na plodinu, protože by se peletky mohly zachytit na sklízené plodině. Doporučujeme aplikaci pomocí řádkového rozmetání nebo například kropicí konve bez kropítka.

Vysoká hustota pokrytí peletkami na m2

Mnoho vědeckých studií prokázalo že slimáci a plzáci vykazují relativně nespecifické potravní chování a že atraktivita návnad je limitována na vzdálenost několika centimetrů. Je proto velmi důležité dosáhnout při rozmetání co nejvyšší hustoty rozmístění návnady, aby docházelo k setkání slimáka s návnadou dříve než k setkání s plodinou. Proto byla aplikační dávka produktu SLUXX HP vypočtena tak, aby zajistila co nejvyšší hustotu rozmístění návnad tzn. zhruba 60 peletek/m2, pokud je aplikováno 7 kg/ha.

Aplikace SLUXX HP v doporučené dávce zajišťuje výrazně vyšší hustotu pokrytí plochy návnadou než mnohé konkurenční produkty.

Ekologické zemědělství

Fosforečnan železitý, účinná látka produktu SLUXX HP je schválen pro ekologické zemědělství i v rámci Evropské Unie.

SLUXX HP je registrován Výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství (FiBL).

Údaje související se životním prostředím

Ochranná lhůta: žádná

Výstražné symboly: žádné

Balení

20 kg pytle

AGRO CS je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti poradenství, skladování a použití hnojiv. Pro svůj rozvoj AGRO CS v následujících letech využilo odborných zkušeností a znalostí a v roce 1994 rozšířilo své aktivity

o výrobu substrátů a malospotřebitelských balení hnojiv. Tuto činnost společnost nadále systematicky rozšiřovala a v současné době patří AGRO CS ve střední a východní Evropě k předním výrobcům substrátů, hnojiv a travních osiv.